KATEGORIE E-SHOPU

Dopravne ihriska pre vyucbu dopravnych predpisov

 

Dopravní hřiště: efektivní nástroj pro nácvik do silničního provozu

Bezpečnost na cestách je téma, které by mělo zajímat všechny. Ale co když se staneme rodiči? Naše odpovědnost se násobí. Musíme se nejen starat o vlastní bezpečnost, ale i o bezpečnost našich dětí. A jak je naučit bezpečnému chování na cestách? Jak jim vysvětlit, co znamenají jednotlivé dopravní značky?

Image by jcomp on Freepik

 

Právě proto vznikají dopravní hřiště, která jsou ideálním místem pro učení se těchto důležitých dovedností. V následujícím článku se dozvíte, proč jsou dopravní hřiště důležitá a jaké výhody přináší do procesu dopravní výchovy.

 

Co je dopravní hřiště

Představte si místo, kde si mohou děti hrát a učit se zároveň, aniž by si to uvědomovali. Zní to skvěle že? Takové místo opravdu existuje a jmenuje se dopravní hřiště.

 

Dopravní hřiště je místo, které je navrženo tak, aby děti naučilo základy silničního provozu a bezpečnosti na cestách. Je to město ve velmi malé verzi, s mini cestami, semafory, přechody pro chodce i malými dopravními značkami. Děti si zde mohou bezpečně hrát na jezdce, cyklisty, chodce i policisty.

 

 

Účelem dopravního hřiště je naučit děti, jak se chovat na cestě a jaká jsou pravidla v silničním provozu. A to všechno během hry, což je oblíbený způsob učení pro děti.

 

Historie a vývoj dopravních hřišť

Dopravní hřiště mají poměrně krátkou, ale velmi zajímavou historii, a to nejen u nás v Česku, ale i ve světě. Dopravní hřiště se začala objevovat jako odpověď na narůstající obavy z nebezpečí, které na děti na cestách číhá, když se začala auta stávat běžnou součástí života.

 

První dopravní hřiště se začala v Evropě objevovat ve 30. letech 20. století, a hlavně v Německu byla velmi populární. Byla navržena tak, aby dětem poskytovala bezpečné prostředí, v kterém by se mohly naučit základy dopravy. Jejich popularita rychle rostla a koncept se šířil i do jiných zemích.

 

 

V České republice se podobně jako na Slovensku o dopravních hřištích začalo mluvit už v minulém století. První dopravní hřiště byla poměrně jednoduchá, skládala se hlavně z asfaltových cest a dopravních značek. Dnes však narazíme i na mnohem komplexnější dopravní hřiště, jejichž cesty jsou mnohem více realistické, hřiště zahrnují také parkoviště, semafory a značky.

 

 

Postupně se dopravní hřiště stala běžnou součástí mnoha českých měst a obcí. Jsou to oblíbená místa pro rodiny s dětmi. Dopravní hřiště jsou zároveň uznávanou součástí vzdělávání dětí a vyráží na ně i mnoho škol. Největší dopravní hřiště naleznete v Brně.

 

Jak využít dopravní hřiště

Jak můžeme využít hřiště na maximum? Zde je několik tipů.

 1. Hra a učení

Dopravní hřiště jsou navržena tak, aby děti hravou formou učila základním pravidlům dopravy. Vysvětlete dětem, co znamenají jednotlivé dopravní značky, jak funguje semafor, proč je dobré mít na sobě reflexní prvky nebo například LED svítící ventilky na kole a nechte děti, ať si hrají na řidiče, chodce nebo cyklisty.

 1. Diskuze a otázky

Při hře na dopravním hřišti mohou vzniknout různé situace, které mohou být výborným východiskem pro diskuzi o bezpečnosti na cestách. Nebojte se klást dětem otázky a povzbuzujte je, aby kladly otázky i oni vám.

 1. Pozorování

Dopravní hřiště jsou skvělým místem k pozorování. Děti se mohou učit přímočaře, ale i tím, že sledují, jak se chovají jiné děti a dospělí.

 1. Pravidelné návštěvy

Jako při každém učení i tady platí, že pravidelnost je důležitá. Snažte se navštěvovat dopravní hřiště pravidelně, aby děti měly možnost naučená pravidla opakovaně trénovat a upevňovat.

 1. Zapojte se do hry

Nezapomeňte, že i vy jako dospělí můžete na dopravním hřišti sehrát důležitou roli. Zapojte se do hry, buďte příkladem správného chování a využijte tuto příležitost k tomu, abyste si s dětmi povídali o bezpečnosti na cestách.

Dopravní výchova, její cíle a výhody

Dopravní výchova je důležitou součástí výchovy našich dětí a dopravní hřiště jsou ideálním místem, kde můžeme tuto výchovu realizovat. Hlavními cíli dopravní výchovy na dopravních hřištích jsou:

Rozvíjení schopnosti dětí pozorovat a orientovat se v dopravním prostoru

Orientovanie sa v doprave s pomocou dopravnych ihrisk

Image by pvproductions on Freepik

Dopravní hřiště jsou navrženy tak, aby děti rozvíjely svoje schopnosti pozorování a orientace. To jim pomáhá lépe pochopit, jak funguje doprava a učí je to správně reagovat na různé dopravní situace.

Učení dětí o základních pravidlech v dopravě

Na dopravních hřištích se děti hravou formou učí o základních pravidlech dopravy, jako jsou značky, semafory, pravidla pro chodce a cyklisty.

Posílení odpovědnosti a bezpečnosti

Cílem dopravní výchovy na dopravních hřištích je také posílit odpovědnost dětí a naučit je, jak se bezpečně chovat na cestě. To zahrnuje i učení o důležitosti bezpečnostních prvků, jako jsou přilby, chrániče a reflexní prvky na kolo či reflexní oblečení.

Praktický výcvik

Dopravní hřiště poskytují dětem příležitost prakticky si vyzkoušet, co se naučily. To může zahrnovat jízdu na kole nebo koloběžce, chůzi přes přechod pro chodce nebo simulaci jízdy autem.

Rozvíjení sociálních dovedností

Na dopravních hřištích se děti naučí, jak komunikovat a spolupracovat s ostatními. To je důležitá součást dopravní výchovy, protože bezpečná doprava si žádá respekt a vzájemnou komunikaci mezi všemi účastníky dopravního provozu.

Pochopení významu a činnosti dopravní policie

V rámci dopravní výchovy je důležité, aby děti pochopily, že dopravní policie je tu od toho, aby jim pomohla a chránila je. Je důležité, aby se děti naučily, jak správně komunikovat s dopravní policí a jak postupovat v případě, že se ocitnou v dopravní situaci, která vyžaduje zásah policie.

Osvojení znalostí a dovedností jednání v případě dopravní nehody

Tyto dovednosti jsou nejen důležité pro jejich vlastní bezpečnost, ale mohou také pomoci zajistit bezpečnost ostatních účastníků v dopravě. Na dopravním hřišti můžeme děti naučit, jak správně reagovat v případě dopravní nehody. To zahrnuje kroky jako:

 

 • Zastavit a zůstat na místě: Pokud jsou svědky nehody je důležité, aby děti věděly, že musí zastavit a zůstat na místě, aby mohly pomoci nebo poskytnout informace.

 

 

 • Volání pomoci: Děti by měly vědět, kdy a jak volat o pomoc. To může zahrnovat volání na tísňovou linku 112 nebo hledání dospělého, který by mohl pomoci.

 

 • Základní první pomoc: I když děti pravděpodobně nebudou schopné poskytnout rozsáhlou první pomoc, měly by vědět alespoň základní zásady, jako je udržování zraněné osoby v bezpečí a klidu, dokud nepřijde pomoc.

 

 

Pokud děti naučíte těmto dovednostem na dopravním hřišti, může to být zábavné a vzdělávací zároveň. Můžeme například uspořádat simulace nehod a nechat děti projít procesem volání o pomoc a poskytování první pomoci. Nebo vytvořte kvíz s různými otázkami, například: Jaké by mělo být vybavení pro cyklistu pro jeho bezpečnost na cestách?

 

 

To je skvělý způsob, jak děti naučit důležitým dovednostem, které mohou zachránit život, nebo životy jiných.

Cyklisti, kolobezky dopravne ihrisko

Fotka od Antonius Ferret Antonius Ferret z pexels

 

Výcvik účastníků dopravy na dopravních hřištích

Dopravní hřiště jsou ideálním místem pro výcvik budoucích účastníků dopravního provozu, našich dětí. Ale jak by měl takový výcvik probíhat? Pojďme se na to podívat blíže:

Teoretická příprava:

Předtím, než děti vstoupí na dopravní hřiště je důležité, aby si osvojily základní teoretické poznatky o pravidlech dopravy. To zahrnuje pochopení dopravních značek, semaforů a pravidel pro chodce a cyklisty.

Postupné seznámení se s prostředím:

Když děti poprvé vstoupí na dopravní hřiště, je dobrém jim nejprve umožnit, aby se seznámily s prostředím. Mohou jít na procházku, podívat se na různé cesty, křižovatky a značky a vyzkoušet si jednoduché úkoly, jako je přejít přes cestu.

Simulace různých situací:

Dopravní hřiště poskytuje ideální příležitost pro simulaci různých dopravních situací. Děti si mohou hrát na to, že jsou řidiči, chodci nebo cyklisté a naučit se, jak správně reagovat v různých situacích.

Praktický výcvik:

Během praktického výcviku si děti vyzkouší, co se naučily. Mohou jezdit na kole nebo odrážedle, chodit po chodnících a přecházet přes cestu na označených místech.

Hodnocení a zpětná vazba:

Po každém výcviku je důležité dát dětem hodnocení a zpětnou vazbu. To jim pomůže lépe pochopit, co dělají správně a na čem ještě musí zapracovat.

Výcvik chodců na dětském dopravním hřišti

Výcvik chodců v dopravě je jedním z klíčových aspektů dopravní výchovy, a to hlavně pro nejmenší děti. Tento výcvik je prioritně určen pro děti ve věku od 4 do 9 let. Dopravní hřiště jsou tím pravým místem, kde lze tento výcvik realizovat efektivně a zábavně.

 

Takto by to mohlo probíhat:

 

 

Prvním krokem je vysvětlit dětem základní principy bezpečné chůze po cestách a chodnících. To zahrnuje vysvětlení pravidel, jako například chození po pravé straně chodníku, přecházení přes cestu jen na označených místech a důležitost pozorování dopravní situace.

 

 

Na dopravním hřišti můžeme vytvořit různé situace, které chodci mohou v dopravě zažít. Například děti mohou simulovat přechod přes cestu na semaforech nebo se naučit správně reagovat, pokud se auto blíží k chodníku.

 

 

Po teorii přichází praxe. Nechte děti, aby se na dopravním hřišti prošly, jakoby to dělaly ve skutečné dopravě. Můžete je požádat, aby přešly z jedné strany hřiště na druhou a dodržovaly při tom všechna pravidla pro chodce.

 

 

Po praktickém výcviku je důležité vyhodnotit, jak se dětem dařilo a dát jim zpětnou vazbu. To pomůže dětem lépe pochopit, co dělají správně a na čem musí ještě zapracovat.

 

 

Výcvik chodců v dopravě je neocenitelný pro bezpečnost našich dětí. S takovým přístupem můžeme děti efektivně připravit na to, aby se staly zodpovědnými účastníky v dopravě.

 

Průběh samotného výcviku

Chodec a jeho základní povinnosti

Pokud mluvíme o chodci, jde o osobu, která jde pěšky, jede na kolečkových bruslích, skateboardu nebo lyžích, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3 a podobně, tlačí nebo táhne dětský kočárek, sáňky, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, případně se pohybuje pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy.

 

Pokud je na místě chodník nebo cesta určená pro chodce, je chodec povinen ji využít. Chodec nebo skupina chodců se pohybují vpravo, maximálně v dvojstupu, vyhýbají se vpravo.

 

 

Tam, kde není chodník, má jít chodec po levé krajnici silnice. Při nedostatečné viditelnosti musí mít na sobě chodec viditelně umístěné reflexní prvky. Více se o povinnostech chodců i ostatních účastníků provozu dočtete převážně v zákoně 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v tzv. silničním zákoně.

 

Chůze po chodníku

Při samotném nácviku nejprve děti cvičí jednoduchou chůzi po pravé straně chodníku, při vzájemném míjení se a zahýbání. Dále se nacvičuje předcházení pomalejších chodců, řešení situací s chodci v protisměru.

 

Následuje chůze ve dvojicích na velkém prostoru, jejich vzájemné míjení se na místě, kde musí obejít překážku, obcházení skupiny chodců v obou směrem a chůze v organizované skupině.

 

Chůze po cestě

Tady děti získávají základní dovednost pro bezpečnou chůzi a řešení možných kolizních situacích v souvislosti s účastníky dopravního provozu:

 

Nejdůležitější znalostí a návykem při chůzi mimo chodník je, aby si děti uvědomily, že v tomto případě je nevyhnutelné hlavně zachování vlastní bezpečnosti a dodržování chůze po levé krajnici. Toto pravidlo je stejně důležité pro chodce i pro řidiče, kteří se mohou při míjení vzájemně vidět.

 

 

Chodci mohou jít jen dva vedle sebe a to pouze za podmínek dobré viditelnosti a dostatku místa. Při překonávání těchto míst musí chodec věnovat zvýšenou opatrnost této situaci.

 

 

Stejně důležitou zásadou je i nošení pestrobarevného oblečení, ať už dívčího nebo chlapeckého oblečení, nejlépe s reflexními prvky, což je dvojnásobně důležité za snížené viditelnosti.

 

 

Pokud jde o chůzi v obytné zóně nebo pěší zóně, je možné využít celou šíři vozovky, opět ale pouze za podmínky umožnění provozu ostatních vozidel.

 

Přecházení přes cestu

Bezpecne prechadzanie cez cestu pre deti dopravne ihriska

Image by Freepik

Přechod cesty po vyznačeném přechodu pro chodce patří mezi nejbezpečnější varianty přecházení. Přičemž platí, že:

 

 • pokud je v blízkosti do 50 m dostupný přechod, podchod či nadchod, chodec je povinen ho využít při překonávání cesty.

 • nutné je dodržovat chůzi vpravo, na přechod se nevstupuje těsně před vozidla, abychom nedonutili řidiče náhle změnit směr nebo rychlost jízdy, nezdržujeme se na přechodu

 • nevstupujeme, nezdržujeme se na přechodu, pokud se blíží vozidlo s právem přednosti v jízdě. Nutné je dát přednost také tramvajím. Vysvětlete dětem, že řidič tramvaje není schopen okamžitě zastavit.

 • před vstupem do vozovky musíme zastavit na obrubníku a opět se přesvědčit, zda je bezpečné přejít

 • přecházení cesty mimo vyznačené přechody pro chodce je možné, ale je vhodné přecházet pouze na přehledných místech s dobrou viditelností, důležité je přecházet vozovku kolmo.

 • děti by se měly naučit řešit vzájemný vztah chodec-řidič v tom smyslu, že chodec nesmí žádným způsobem narušit dopravu. Dále se realizuje nácvik přecházení skupin s pomocí zastavovacích terčíků.

 

Přecházení cesty na křižovatce s řízenou dopravou světelnými signály, případně policistou

V tomto cvičení se dětem představuje řízená křižovatka jako bezpečnější a plynulejší součást provozu. Učí se zde správným a rychlým reakcím na světelné signály, případně pokyny policisty.

 

 • Děti se nejprve učí projíždět cestu bez dalšího provozu. Nejlepší reakci na signál zelené barvy "Volno!", Samozřejmě nesmí být opomíjena opět nejdůležitější část úkonu, správně se podívat na obě strany.

 • Vysvětlení funkce tlačítek pro chodce.

 • Následuje projíždění křižovatky během provozu vozidel v přímém směru, odbočování vlevo.

 • Přecházení při řízení policistou, jde o podobné podmínky, jako u světelných signálů.

 • Řešení situace, kdy je chodec již na přechodu a rozsvítí se signál s červeným světlem "Stůj!" a další konfliktní situace.

 

 

Poslední částí výcviku je:

 

Přecházení křižovatky s neřízenou dopravou

Děti si opět upevňují správné návyky pro procházení cesty, získávají dovednosti na různých typech a tvarech křižovatek. Děti si musí uvědomit, že přecházení na křižovatce je bezpečnější než v její blízkosti, vzhledem k tomu, že řidiči jsou na těchto místech pozornější.

 

 • Nácvik probíhá nejprve bez provozu, určí si nejbezpečnější trasu přecházení při dodržení správného postupu.

 • Následné přecházení křižovatky během provozu jako v předchozím cvičení.

 • Opět řešení vztahu chodec a odbočující vozidlo, kdy řidič tohoto vozidla nesmí ohrozit chodce na komunikaci, na kterou odbočuje.

 • Důležité je, aby si děti uvědomily, na jakou cestu vstupují, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší cestu.

 

Výcvik cyklistů na dopravním hřišti

Cyklisty v silničním provozu můžeme vidět často, i proto je důležité, abychom našim dětem poskytli kvalitní výcvik, jak se chovat, když jsou na kole. Takový výcvik by měl být určen pro školáky 4. a 5. ročníku základní školy.

 

Jaká má být výbava cyklisty a jak se má chovat v silničním provozu? Pojďme se na to podívat blíže.

 

 

1. Výbava cyklisty: Každý cyklista by měl mít správnou výbavu. To zahrnuje kvalitní kolo, přilbu, reflexní prvky na oblečení nebo kole a světla, pokud jezdí za tmy. Tyto prvky mají zásadní význam pro bezpečnost cyklisty.

 

 

2. Chování v silničním provozu: Cyklisté by měli vždy dodržovat pravidla silničního provozu. To znamená jezdit po pravé straně silnice, dodržovat všechny dopravní značky a signály a být vždy pozorný a ohleduplný vůči ostatním účastníkům silničního provozu.

 

 

3. Praktický výcvik: Na dopravním hřišti můžeme děti naučit, jak správně jezdit na kole v silničním provozu. Mohou zde trénovat různé situace, jako je například jízda přes křižovatku, jízda v různých povětrnostních podmínkách nebo jízda v hustém provozu.

 

 

4. Hodnocení a zpětná vazba: Po tréninku je důležité poskytnout dětem zpětnou vazbu o tom, jak se jim dařilo. To pomáhá dětem lépe pochopit, co dělají správně a na čem ještě musí zapracovat.

Cyklisti v cestnej premavke dopravne ihriska

Fotka od un-perfekt z Pixabay

 

Technické a praktické znalosti ohledně dopravy

V rámci dopravní výchovy je důležité, aby se děti seznámily s kolem, jeho povinnou výbavou od brzd až po odrazky, výbavou pro jízdu za snížené viditelnosti, osvětlením kola a technickými podmínkami. Doporučení se týká i výbavy z hlediska bezpečnosti v dopravě.

 

Mohlo by vás zajímat: Někdy je třeba na dopravní hřiště přijít s vlastním kolem. Znáte nosiče na kolo pro tažná zařízení?

 

 

Následuje osvojení a prohlubování základních dovedností:

 

 • technika jízdy na kole

 • vjezd na pozemní komunikaci

 • výjezd od okraje vozovky

 • jízda po okraji vozovky

 • postupné zastavení při okraji vozovky

 • dávání znamení o změně směru jízdy, za jakých podmínek a jakým způsobem

 

Jízda ve skupině:

 

 • Výjezd a zastavení skupiny

 • Samotná jízda skupiny a její pravidla

 

Jízda v různém terénu:

 

 • Jízda po cyklotrase

 • Jízda pruhem pro cyklisty

 • Jízda v jízdních pruzích v obci a mimo obce

 

Kdy vést kolo u těla během chůze, zastavení a stání

 

 

Obcházení překážky v dopravě:

 

 • Chodce

 • Vozidla stojícího u okraje vozovky

 • Postup objíždění a různé způsoby

 • Přejezd různých nebezpečných úseků

 • Předjíždění pomalu jedoucích vozidel

 • Řešení různých situací, předjíždění skupiny cyklistů

 • Vyhýbání se protijedoucím vozidlům

 

Odbočování:

 

 • Odbočování vpravo

 • Postup

 • Různá místa

 • Odbočování vlevo

 • Specifika pro tento úkon

 • Povinnosti řidiče

 

Křižovatka:

 

 • Jízda přes křižovatku

 • Přejezd přes křižovatku

 • Přejezd přes křižovatku nerozlišenou dopravními značkami

 • Priorita vpravo

 • Křižovatka rozlišená dopravními značkami

 • Jízda po hlavní silnici

 • Jízda po vedlejší silnici

 • Jízda kruhovým objezdem

 • Jízda neoznačenou křižovatkou

 • Křižovatkou označenou dopravními značkami

 

Otáčení a couvání:

 

 • Za jakých podmínek

 • Kdy řidič může nebo nesmí couvat a otáčet

 

Světelná signalizace:

 

 • Doprovodné akustické signály a výstražná světla

 • Přecházení křižovatky řízené světelnou signalizací

 • Význam jednotlivých signálů

 • Reakce řidiče při různých světelných signálech

 

Výcvik řízené dopravy podle pokynů policisty:

 

 • Co znamenají jednotlivé polohy

 • Jejich změny

 • Pokyny rukou

 • Kdy a jakým způsobem je řidič povinen reagovat na určité pokyny

Na co si dát pozor při dopravní výchově na dopravních hřištích

Dopravne znacky dopravne ihrisko

Fotka od Ralph z Pixabay

Při výchově našich dětí na dopravních hřištích je důležité dát si pozor na několik klíčových aspektů, abychom zajistili, že výcvik bude nejen zábavný a vzdělávací, ale především bezpečný. Tady jsou některé věci, na které bychom měli myslet:

Bezpečnost na prvním místě

Bezpečnost na dopravním hřišti by měla být vždy na prvním místě. Ujistěte se, že děti jsou dobře chráněny, například při jízdě na kole nebo odrážedle by měly mít vždy přilbu a jinou potřebnou výbavu. Místo skleněných lahví na vodu je vhodné dětem připravit občerstvení do plastových lahví a nádob.

Dodržování pravidel

Je důležité, aby se děti učily dodržovat pravidla dopravy už od útlého věku. Na dopravním hřišti by měly být vždy povinná pravidla a děti by měly být povzbuzované k jejich dodržování.

Vhodná úroveň náročnosti

Zkuste přizpůsobit aktivity na dopravním hřišti věku a schopnostem vašich dětí. Aktivity by měly být výzvou, ale zase ne příliš těžké, aby děti neztratily zájem nebo se necítily příliš frustrované z neúspěchu.

Pozitivní atmosféra

Dopravní výchova by měla být zábavná a povzbuzující. Snažte se vytvořit pozitivní atmosféru, kde jsou děti motivované učit se a zdokonalovat své dovednosti.

 

Dopravní výchova by měla kombinovat teoretické vědomosti s praktickou zkušeností. Ujistěte se, že si děti nejen osvojují pravidla, ale mají také možnost vyzkoušet si je v praxi.

 

Nejlepší dopravní hřiště

Jak by mělo vypadat nejlepší dopravní hřiště? Nezáleží ani tak na tom, jak je hřiště velké, cesty mohou být různě dlouhé. Důležité je, aby byla doprava regulovaná dopravními značkami a minimálně jedním semaforem, potom se už dá hovořit o lepším dopravním hřišti.

 

Děti by měly mít k dispozici šatnu, sociální zařízení, helmy, chrániče a dopravní prostředky. Dětská dopravní hřiště mohou být provozována soukromými subjekty, samosprávou města nebo autoškolou. Především slouží pro skupinovou výukou dětí ve školách, většina z nich je otevřená i široké veřejnosti.

 

 

Náklady na návštěvu jsou přiměřené a záleží na tom, zda dítě používá vlastní nebo půjčené pomůcky. Cena se obvykle pohybuje od 10–50 Kč, některá hřiště jsou dokonce zdarma.

 

 

Dopravní výchova v českých školách prozatím není samostatným předmětem, ale prostupuje hned několika předměty. Nutno však podotknout, že hlavním vzorem jsou z hlediska dopravní výchovy skutečně rodiče. Ti jsou vzorem, který děti nejčastěji napodobují i ve svém vlastním chování na cestách.

 

Seznam dopravních hřišť v České republice

V České republice existují stovky dopravních hřišť, podívejte se s námi na alespoň některá z nich:

Praha

 • Muzeum Policie ČR, Praha 2

 • Na Vypichu, Praha 6

 • Chaplinovo náměstí, Praha 5

 • Jilmová, Praha 3

 • Glowackého, Praha 8

Středočeský kraj

 • Kutná Hora, Kremnická

 • Milovice, Školská 112

 • Kolín, Masarykova 1041

 • Nymburk, Nad Elektrárnou 1177/29

 • Kralupy nad Vltavou, Třebízského 522

 • Rakovník, Klicperova

 • Benešov, Na Hrázi

 • Kladno, Brjanská

 • Mladá Boleslav

 • Mělník, Karolíny Světlé 595

Jihočeský kraj

 • České Budějovice, Karolíny Světlé 2238/2

 • Český Krumlov, Linecká 67

 • Jindřichův Hradec, 28. října 528

 • Třeboň, Jiráskova 815

 • Prachatice, U Rybníčku

Plzeňský kraj

 • Plzeň, T. Brzkové 31

 • Rokycany, Jeřabinová 959

 • Domažlice, Hořejší Předměstí (U jezera)

 • Klatovy, Za Beránkem 767

Karlovarský kraj

 • Cheb, Břehnická 2706

 • Františkovy Lázně, Plynárenská 423/1

 • Aš, Štefánikova 2515

 • Karlovy Vary, Západní 1822

 • Sokolov, Spartakiádní 1937

Ústecký kraj

 • Ústí nad Labem, Zámecký park Krásné Březno, Na Sklípku 2

 • Litoměřice, Jiráskovy sady

 • Teplice, Dvorská ulice

 • Žatec, Plzeňská 2565

 • Most, Zdeňka Fibicha

Liberecký kraj

 • Česká Lípa, Arbesova 1995

 • Kravaře, Úštěcká 43

 • Liberec, Lužická 147

 • Jablonec nad Nisou, Podskalí 9

 • Frýdlant, Hejnická 4013

Královéhradecký kraj

 • Hradec Králové, Na Potoce 740/32

 • Jičín, Na Tobolce 389

 • Náchod, 1. Máje

 • Dvůr Králové nad Labem, Nerudova

 • Nová Paka, Havlova 1656

Pardubický kraj

 • Pardubice, Pražská 796

 • Chrudim, Pardubická (městský park)

 • Svitavy, Sokolovská

 • Ústí nad Orlicí, Bří. Čapků 1332

Kraj Vysočina

 • Žďár nad Sázavou, Okružní

 • Jihlava, U Rybníčků

 • Přibyslav, Ronovská

 • Velké Meziříčí, Oslavická

Jihomoravský kraj

 • Blansko, Absolonova

 • Brno, Horácké náměstí 1493/13

 • Vyškov, Karla Čapka 482/55a

 • Břeclav, Kuffnerova nábřeží

 • Znojmo, Lužická 2433/14

Zlínský kraj

 • Zlín, Svárovec 40

 • Otrokovice, Lidická 1286

 • Luhačovice, Školní 811

Olomoucký kraj

 • Olomouc, Legionářská 15

 • Prostějov, Bří Čapků 4

 • Šternberk, Věžní x Lhotská

 • Uničov, Sadová 519

 • Mohelnice, Křemačovská

Moravskoslezský kraj

 • Frýdek–Místek, Pionýrů 767

 • Frýdlant nad Ostravicí, Jana Trčky

 • Třinec, Staré Město 94/860

 • Havířov, Místní 3/355

 • Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 1276/20

 • Ostrava-Svinov, Bílovecká

 • Ostrava-Orebitská

Na závěr

V současné době, kdy je silniční provoz stále více komplikovaný, je nevyhnutelné věnovat dostatečnou pozornost dopravní výchově dětí. V tom hrají důležitou úlohu nejen rodiče, ale i školy a různé další instituce. Dopravní hřiště jsou jedním z efektivních nástrojů, který umožňuje učit děti správnému a bezpečnému chování na cestách.

 

Klíčové je, že dopravní hřiště poskytují bezpečné prostředí, v kterém mohou děti prostřednictvím praktických cvičeních získávat a zdokonalovat své vědomosti a dovednosti. Zároveň se tu děti mohou naučit dodržovat pravidla silničního provozu, rozvíjet sociální dovednosti a zvyšovat své povědomí o bezpečnosti.

 

 

Sečteno podtrženo, důležitost dopravní výchovy není možné přehlížet. Je naší povinností, abychom naše děti co nejlépe připravit na bezpečný pohyb v silničním provozu. A dopravní hřiště jsou v tomto směru skutečně nenahraditelná.

 

 

Radka Žiaková, Obsahový specialista na optimalizaci webů z PoctiveSEO: Pomůžeme vám s viditelností webu, marketingem, PPC reklamou.

 

 

 

 

Stahujte nový katalog!
REFLEXNÍ PRVKY
2024

Katalog

Stáhnout katalog

 

DARUJTE BEZPEČNOST
Vašim blízkým

Stáhnout leták

 

Stahujte katalog 
Nažehlovacích obrázků a záplat

Stáhnout katalog
 

 

POŠTOVNÉ A BALNÉ ZDARMA PŘI OBJEDNÁVCE NAD 1500 Kč

 

 
Jsme partneři projektu

Doprava ZDARMA
Volejte ZDARMA
Obchodní podmínky