KATEGORIE E-SHOPU

PROJEKT - NA KOLE JEN S PŘILBOU

Od května do září bude pokračovat dalším ročníkem projekt Na kole jen s přilbou. Projekt, na kterém spolupracuje obecně prospěšná společnost Bezpečně na silnicích s Horskou službou ČR a dalšími partnery, si klade za cíl snížení nehodovosti a zejména následků dopravních nehod cyklistů, zapříčiněných nedodržováním bezpečnostních zásad při jízdě na kole. Důraz kampaně je kladen především na použití ochranných bezpečnostních přileb, které jsou stejně důležité jako reflexní vesty.

Návštěvníci nejen horských oblastí České republiky se i v průběhu cyklistické sezóny letošního roku mohou setkat s hlídkami, které budou poutavými akcemi upozorňovat na vhodnost a účelnost používání bezpečnostních prvků při jízdě na kole.

Organizováno: ORGANIZACE BEZPEČNĚ NA SILNICICH o.p.s.

PATRONEM ROČNÍKU 2014 JIŘÍ JEŽEK, paralympický vítěz a mistr světa v cyklistice

Preventivní projekt - "ZEBRA SE ZA TEBE NEROZLÉDNE!"

Projekt je realizován každoročně již od roku 2007 Policejním prezidiem ČR, a to na začátku školního roku a v jeho druhé polovině. Rozsah akce je jeden týden a probíhá na celém území České republiky. Je zaměřený na chodce a další účastníky silničního provozu. 

Cílem projektu je preventivní působení na účastníky silničního provozu,  zejména pak:

 • Osvojování a dodržování pravidel bezpečného přecházení vozovky,
 • Odbourávání mýtů o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce

Spolupráce s NADACE PARTNERTSVÍ

Společné projekty:

NA ZELENOU http://www.nazelenou.cz

Projekt podporující bezpečnou cestu do školy. Pod vedením svých pedagogů a aktivních rodičů zmapují děti nebezpečná místa na cestě do školy. Na základě této mapy vypracuje dopravní projektant dopravní studii s návrhy konkrétních opatření.

V závěru projektu pak děti studii slavnostně předají zástupcům své obce, která ji využije jako jednoho z podkladů pro realizaci navržených opatření.

CHCEME BÝT VIDĚT http://www.chcemebytvidet.cz

Projekt podporuje používání reflexních prvků v každodenním životě. Účastníci mají za úkol - vyfotografovat sami sebe, své přátele či členy rodiny vybavené reflexními prvky tak, aby byli vidět. Vyhlášení soutěže je v prosinci, slavnostní vyhlášení vítězů pak v nadcházející rok v březnu.

Spolupráce s BESIP, MINISTERSTVO DOPRAVY

http://www.ibesip.cz

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu pro období 2011 – 2020: Snížení počtu usmrcených osob v silničním provozu do roku 2020, na úroveň průměru států evropské unie a snížení počtu těžce zraněných osob o 40 % oproti roku 2009. Garantem realizace a plnění této strategie je BESIP.

Projekt

BUĎTE VIDĚT, PŘEŽIJETE
Zvyšování ochrany života dětí v silničním provozu je jednou z priorit dopravní politiky Ministerstva dopravy ČR. Dopravní výchova je zaměřena na předávání jak teoretických znalostí, tak praktických dovedností dětí. Kvalitně pojatá dopravní výchova hraje významnou roli při budování hodnotového žebříčku dětí a mladých lidí, zásadně ovlivňuje postoje všech budoucích účastníků silničního provozu.

Spolupráce s NADACE BESIP

Cíle nadace:

 • Snižování úmrtnosti v důsledku provozu na pozemních komunikacích
 • Zvýšení ochrany nejvíce zranitelných účastníků silničního provozu
 • Sociální a dopravní vzdělávání veřejnosti se zaměřením na mládež
 • Vzdělávací, výchovné a preventivní působení ke snižování nehodovosti pod vlivem alkoholu a omamných a návykových látek
 • Dopravní zklidňování zejména v obcích

Spolupráce s CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU

 • Zajišťuje prostřednictvím krajských koordinátorů dopravní výchovu podle „Metodického plánu MD“ na dětských dopravních hřištích v celé České republice.
 • Organizace seminářů pro učitele dopravní výchovy
 • Pomoc při zajištění výuky dopravní výchovy na základních školách.
 • Spolupráce s MD na projektu „Dopravní soutěž mladých cyklistů – DSMC“ (nadstavba a pokračování dopravní výchovy).

BEZPEČNĚ NA SILNICICH o.p.s.

Základním zaměřením obecně prospěšné společnosti Bezpečně na silnicích je poskytování služeb spojených s plánováním, realizací a rozvojem projektů zaměřených na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, včetně informačního servisu o možnostech získávání finančních prostředků, poradenství při sestavování projektů a žádostí o dotace a při vlastní realizaci těchto projektů. Pilířem společnosti je „Tým silniční bezpečnosti“, který provádí výuku dopravní bezpečnosti ve školách a školkách a prezentace pro veřejnost.

Evropská charta: NO MORE VICTIMS ON THE ROADS

"Žádné další oběti na silnicích"

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu, vedená Evropskou komisí, je největší platformou občanské společnosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu na území Evropy. K projektu se zavázalo k dnešnímu dni více než 2300 veřejných a soukromých subjektů.

Iniciativa je tvořena různorodou komunitou členů. Skládá ze společností, sdružení, místních orgánů, výzkumných institucí, univerzit a škol.

Jedním z konkrétních cílů charty je - povzbuzovat a podporovat evropská sdružení, školy, univerzity, podniky všech typů a velikostí a místní orgány, aby přijaly opatření pro bezpečnost silničního provozu v Evropě.

 

Stahujte nový katalog!
REFLEXNÍ PRVKY
2024

Katalog

Stáhnout katalog

 

DARUJTE BEZPEČNOST
Vašim blízkým

Stáhnout leták

 

Stahujte katalog 
Nažehlovacích obrázků a záplat

Stáhnout katalog
 

 

POŠTOVNÉ A BALNÉ ZDARMA PŘI OBJEDNÁVCE NAD 1500 Kč

 

 
Jsme partneři projektu

Doprava ZDARMA
Volejte ZDARMA
Obchodní podmínky